2020-03-15 09:56:28

PREPORUKA U SVRHU SPREČAVANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

 

 

 

 

Sukladno važećim preporukama i uputama nadležnih tijela, UPUTNO BI BILO:

  1. obustaviti nastavu u ustanovama socijalne skrbi, uz mogućnost dovođenja djece ukoliko roditelji nisu u mogućnosti zbrinuti djecu
  2. tijekom obustave nastave za djecu koja su smještena temeljem Zakona o socijalnoj skrbi u suradnji s zakonskim zastupnicima i nadležnim centrom za socijalnu skrb utvrditi da li će djeca boraviti u biološkoj obitelji ili kod pružatelja socijalne usluge, te ukoliko se utvrdi mogućnost boravka u biološkoj obitelji sa članovima biološke obitelji dogovoriti način sudjelovanja na nastavi na daljinu uz pomoć informacijsko- komunikacijske tehnologije 
  3. obustaviti pružanje socijalnih usluga koje se ne pružaju tijekom 24 sata (savjetovanje i pomaganje,rana intervencija, psihosocijalna podrška, usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija), pomoć u kući, boravak) ukoliko isto neće nanijeti štetu korisniku i /ili članovima njegove obitelji, odnosno uz mogučnost pružanja socijalne usluge ukoliko roditelj i /ili članovi obitelji nisu u mogućnosti na drugi način zbrinuti korisnike

 


Centar za odgoj i obrazovanje Prekrižje Zagreb